E-book kiadók MagyarországonAz ingyenes elektronikus gyűjtemények – mint a Magyar Elektronikus Könyvtár, a Digitális Irodalmi Akadémia és a Hallgatói Információs Központ – kínálata, bár nagyszámú, mégsem teljes körű. Keresleti oldalról elsőként az igencsak gyér számban létező szakkönyvek, tankönyvek, majd a kortárs szerzők művei iránt mutatkozott igény.

Az e-book kiadókat többféle szempont alapján csoportosíthatjuk:
Kizárólag e-könyv kiadással foglalkozik. Pl. Mercator Stúdió
Hagyományos kiadó, aki papír alapú kiadványait - vagy annak egy részét - elektronikus úton is publikálja. Pl. Typotex Kiadó, Kossuth Kiadó, Metropolis Media Group
Alapvetően e-könyvkiadással foglalkozik, azonban az elektronikus kiadványból igény szerint készít nyomtatott, papír alapú könyvet. Pl. Fapadoskönyv Kiadó
Hardvert, szoftvert és tartalmat is kínál. Pl. Kossuth Kiadó
Csak tartalmat (és szoftvert) szolgáltat. Pl. Typotex Kiadó, Mercator Stúdió

Az e-book kiadás fejlődési tendenciáját szemlélteti a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által évente közreadott könyvforgalmi összegzés. Míg a nem papíralapú, tehát más adathordozón megjelenő könyvek forgalma 2009-ben 3.977.392.000 Ft, azaz az összforgalom 6,2%-a volt, addig 2010-ben ez az összeg már 4.547.098.000 Ft-ot tett ki. „A növekedés 14,32% volt, az ágazat részesedése a magyar könyvpiac összforgalmának 7,39%-ára emelkedett.”